Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат обявява конкурс за длъжността „Управител на Център за обществена подкрепа - гр. Кубрат”, съгласно Заповед №347 от 10.07.2017 г. на кмета на община Кубрат.

Протокол №1 / 17.08.2017 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Управител на Център за обществена подкрепа - гр. Кубрат”, публ. на 17.08.2017 г, 11:16 ч
Заповед №347 от 10.07.2017 г. на кмета на община Кубрат
Обявa за конкурсОбщина Кубрат обявява конкурс за длъжността Директор на детска градина „Осми март” с. Точилари, съгласно Заповед №369 от 14.07.2017 г. на кмета на община Кубрат.

Заповед №369 от 14.07.2017 г. на кмета на община Кубрат
Обявa за конкурсОбщина Кубрат обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на Община Кубрат, съгласно Заповед №389 от 21.07.2017 г. на кмета на община Кубрат.

Заповед №430 от 09.08.2017 г. на кмета на община Кубрат за прекратяване на процедурата за подбор на членове на одитен комитет в община Кубрат , публ. на 09.08.2017 г, 13:14 ч.
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата за определяне на състава и дейността на одитен комитет в община Кубрат, публ. на 08.08.2017 г, 14:25 ч
Заповед №389 от 21.07.2017 г. на кмета на община Кубрат
Обявление
Приложения №№1 и 2 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор