Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат на основание чл. 10 и чл. 10А, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за началник на отдел “Просвета, култура и техническо обслужване“ в Община Кубрат.

Заповед №574 от 19.09.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на конкурс за началник на отдел “Просвета, култура и техническо обслужване“
Обявa по чл. 10А, ал. 2 от Закона за държавния служител за началник на отдел “Просвета, култура и техническо обслужване“
Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Линк към Административния регистър за обявения конкурс
Протокол №1 / 03.10.2017 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на отдел “Просвета, култура и техническо обслужване“, публ. на 09.10.2017 г, 08:11 ч

Община Кубрат на основание чл. 10 и чл. 10А, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“ в Община Кубрат.

Заповед №586 от 25.09.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на конкурс за началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“
Обявa по чл. 10А, ал. 2 от Закона за държавния служител за началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“
Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Линк към Административния регистър за обявения конкурс
Протокол №1 / 10.10.2017 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“, публ. на 16.10.2017 г, 08:21 ч
Заповед №645 от 10.10.2017 г. на кмета на община Кубрат за прекратяване на конкурса за началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“