Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат на основание чл. 10 и чл. 10А, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за длъжността “Служител по сигурността на информацията“ в Община Кубрат.

Заповед №748 от 16.11.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на конкурс за длъжността “Служител по сигурността на информацията“
Обявa по чл. 10А, ал. 2 от Закона за държавния служител за длъжността “Служител по сигурността на информацията“
Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Линк към Административния регистър за обявения конкурс
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати, публ. на 07.12.2017 г., 09:07 ч.
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати след проведен изпит чрез решаване на тест, публ. на 15.12.2017 г, 12:06 ч.

Община Кубрат на основание чл. 10 и чл. 10А, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за длъжността “Секретар на Община Кубрат“ в Община Кубрат.

Заповед №752 от 16.11.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на конкурс за длъжността “Секретар на Община Кубрат“
Обявa по чл. 10А, ал. 2 от Закона за държавния служител за длъжността “Секретар на Община Кубрат“
Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Линк към Административния регистър за обявения конкурс
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати, публ. на 07.12.2017 г., 09:05 ч.
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати след проведен изпит чрез решаване на тест, публ. на 15.12.2017 г, 12:04 ч.
Протокол от 15.12.2017 г. на комисията за провеждане на интервю за длъжността “Секретар на Община Кубрат“, публ. на 18.12.2017 г, 11:43 ч.

Община Кубрат на основание чл. 10 и чл. 10А, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“ в Община Кубрат.

Заповед №761 от 20.11.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на конкурс за началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“
Обявa по чл. 10А, ал. 2 от Закона за държавния служител за началник на отдел “Териториално-селищно устройство, строителство и екология“
Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Линк към Административния регистър за обявения конкурс
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати, публ. на 11.12.2017 г., 08:00 ч.