Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат обявява конкурс за избор на доставчик за управление на социалната услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ - гр. Кубрат, съгласно издадена Заповед №617 от 08.09.2021 г. на кмета на община Кубрат.

Заповед № 671 / 08.09.2021 г.Заповед № ОХ-574/29.06.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 (сто петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

За повече информация:

• Офис за военен отчет - Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, етаж 2, стая № 23

• Военно Окръжие II степен - Разград, бул. „Априлско въстание” № 19