Начало » Стратегически приоритети » Програми по дейности /приети от ОбС - Кубрат/

 

Програми по дейности /приети от ОбС - Кубрат/

Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2016 - 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2018 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. Версия за Acrobat Reader
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2016 - 2019 г. Версия за Acrobat Reader
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2018 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кубрат 2016 - 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Годишен план развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2018 г. Версия за Acrobat Reader
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2018 г. Версия за Acrobat Reader
Общински годишен план за младежта за 2018 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2017 г. - 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 2017 - 2018 г. Версия за Acrobat Reader