Новото в сайта

Публикувани отчети за касовото изпълнение на бюджетите на училищата към 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 14.01.2019 г.

 

Публикуван регламент за участие в XII национален конкурс "Хумор и сатира" 2019 г.

Дата на публикуване: 09.01.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 962 / 28.12.2018 г. на кмета на община Кубрат относно предоставяне на имоти - полски пътища по населени места за стопанската 2018 / 2019 г.

Дата на публикуване: 01.01.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 907 / 28.11.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на имоти общинска собственост с предназначение за пощенски услуги в гр. Кубрат (кв. Дряново), с. Беловец, с. Задруга, с. Звънарци, с. Равно, с. Савин и с. Сеслав.

Дата на публикуване: 12.12.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 19.11.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. за трето тримесечие.

Дата на публикуване: 02.11.2018 г.

 

Публикувана Заповед №822 / 29.10.2018 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2019 г.

Дата на публикуване: 29.10.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 793 / 19.10.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Беловец, с. Бисерци, с. Брестовене, с. Каменово и с. Точилари.

Дата на публикуване: 19.10.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 15.10.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 744 / 28.09.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обекти общинска собственост с предназначение за пощенски услуги в с. Беловец, с. Задруга, с. Звънарци, с. Равно, с. Савин, с. Сеслав и гр. Кубрат (кв. Дряново).

Дата на публикуване: 28.09.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 27.09.2018 г.

 

Публикуван проект на заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2019 г.

Дата на публикуване: 25.09.2018 г.