Новото в сайта

Пълна програма за коледни и новогодишни празници в Община Кубрат.

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

 

Публикувани Заповед № 743 / 15.11.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Звънарци, общ. Кубрат и Заповед № 744 / 15.11.2017 г. за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд.

Дата на публикуване: 15.11.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. на община Кубрат за третото тримесечие.

Дата на публикуване: 03.11.2017 г.

 

Публикувана конкурсна документация за участие в националния конкурс за идеен проект за паметник на Хан Кубрат в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 02.11.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 16.10.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 636 / 06.10.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 06.10.2017 г.

 

Публикувана обява за открита процедура за извършване дейности по добив, представляващ сеч, извоз на временен склад на дървесина от горски територии общинска собственост на територията на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, съгласно Заповед №36 от 14.09.2017 г. на управителя на „Кубратска гора“ ЕООД.

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. на община Кубрат за второ тримесечие.

Дата на публикуване: 09.08.2017 г.