Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за четвърто тримесечие.

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

 

Публикуван регламент за участие в XIII национален конкурс "Хумор и сатира" 2020 г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 18 / 15.01.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване РИБАРНИЦИ в с. Божурово.

Дата на публикуване: 15.01.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 17 / 15.01.2020 г. на кмета на Община Кубрат за предоставяне на имоти - полски пътища за стопанската 2019-2020 г.

Дата на публикуване: 15.01.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.01.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.11.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.12.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 18.11.2019 г.

 

Съобщение на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ за изработен проект за изменение на кадастрален план на с. Медовене.

Дата на публикуване: 07.11.2019 г.

 

Публикувана Заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2020 г.

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за трето тримесечие.

Дата на публикуване: 25.10.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат за трето тримесечие.

Дата на публикуване: 25.10.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.10.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 838 / 20.09.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград.

Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.09.2019 г.