Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 18.11.2019 г.

 

Съобщение на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ за изработен проект за изменение на кадастрален план на с. Медовене.

Дата на публикуване: 07.11.2019 г.

 

Публикувана Заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2020 г.

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за трето тримесечие.

Дата на публикуване: 25.10.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат за трето тримесечие.

Дата на публикуване: 25.10.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.10.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 838 / 20.09.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград.

Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.09.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 736 / 16.08.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2019 / 2020 г.

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 681 / 29.07.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от пет години, считано от стопанската 2019 / 2020 г.

Дата на публикуване: 01.08.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 651 / 17.07.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в урбанизираните територии на населени места в община Кубрат.

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 650 / 17.07.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд по КК на гр. Кубрат, с. Беловец, с. Савин и с. Севар.

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за второ тримесечие

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат за второ тримесечие

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.07.2019 г.