Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 15.05.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. на община Кубрат за първо тримесечие.

Дата на публикуване: 02.05.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 20.03.2017 г.

 

Публикувано обявление за открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Савин, ЕКАТТЕ 65022, общ. Кубрат.

Дата на публикуване: 24.03.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 136 / 22.03.2017 г. на кмета на община Кубрат за отдаване под наем на 50 кв.м., разположени в западната част от общински имот в с. Задруга, представляващ УПИ с XXI-214 за срок от 10 години.

Дата на публикуване: 23.03.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 20.03.2017 г.

 

Публикуван календар на културните прояви през 2017 г.

Дата на публикуване: 23.02.2017 г.

 

Публикуван регламент за участие в Националния конкурс "Хумор и сатира" 2017 г.

Дата на публикуване: 22.02.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 16.02.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 1349 / 22.12.2016 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот с номер 350002 в землището на с. Божурово, общ. Кубрат.

Дата на публикуване: 27.12.2016 г.

 

Пълна програма за коледни и новогодишни празници в Община Кубрат.

Дата на публикуване: 29.11.2016 г.

 

Публикувана Заповед № 1188 / 15.11.2016 на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински незастроени имоти в с. Медовене, общ. Кубрат.

Дата на публикуване: 15.11.2016 г.

 

Публикувана Заповед № 1016 / 30.09.2016 на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2017 г.

Дата на публикуване: 24.10.2016 г.

 

Публикувани отчети за касовото изпълнение към 31.08.2016 г. и 30.09.2016 г. на Бюджет 2016 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 10.10.2016 г.