Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 48 / 15.01.2018 г. на кмета на община Кубрат за определяне на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които ще бъдат предоставени на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на територията на общината за стопанската 2017/2018 год.

Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

 

Публикуван регламент за участие в XI национален конкурс "Хумор и сатира" 2018 г.

Дата на публикуване: 05.01.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 13 / 04.01.2018 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд.

Дата на публикуване: 05.01.2018 г.

 

Публикуванa годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2018 г.

Дата на публикуване: 29.12.2017 г.

 

Покана за публично обсъждане на Проектобюджет 2018 г.

Дата на публикуване: 12.12.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.11.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.12.2017 г.

 

Пълна програма за коледни и новогодишни празници в Община Кубрат.

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

 

Публикувани Заповед № 743 / 15.11.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Звънарци, общ. Кубрат и Заповед № 744 / 15.11.2017 г. за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд.

Дата на публикуване: 15.11.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. на община Кубрат за третото тримесечие.

Дата на публикуване: 03.11.2017 г.

 

Публикувана конкурсна документация за участие в националния конкурс за идеен проект за паметник на Хан Кубрат в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 02.11.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 16.10.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 636 / 06.10.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 06.10.2017 г.