Новото в сайта

Публикувана Заповед № 651 / 17.07.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в урбанизираните територии на населени места в община Кубрат.

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 650 / 17.07.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд по КК на гр. Кубрат, с. Беловец, с. Савин и с. Севар.

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за второ тримесечие

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат за второ тримесечие

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.07.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 542 / 20.06.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“.

Дата на публикуване: 20.06.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.05.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.06.2019 г.

 

Публикуван Общ устройствен план на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 30.05.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 435 / 27.05.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“.

Дата на публикуване: 28.05.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 14.05.2019 г.

 

Публикувана програма за майски празници на град Кубрат - 2019 г.

Дата на публикуване: 30.04.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 251 / 05.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем засрок от 1 (една) година на самостоятелен обект с ид. 40422.505.1668.1.92 с площ 43.20 кв.м., представляващ гараж разположенв сграда с ид. 40422.505.1668.1 по КК и КР на гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 09.04.2019 г.

 

Публикувана Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Дата на публикуване: 07.04.2019 г.