Начало » Административни услуги » Контрол по строителството

 

Контрол по строителството

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването Заявление Информация
2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00

Код за вид плащане: 448001