Начало » Административни услуги » Търговия, туризъм, транспорт

 

Търговия, туризъм, транспорт

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Заявление Информация
2047 Категоризация на места за настаняване Заявление Информация
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение Заявление Информация
2050 Прекратяване на категория на туристически обект Заявление Информация
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите Заявление Информация
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Заявление Информация
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Заявление Информация
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект Заявление Информация
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране Заявление Информация
Вписване в информационен търговски масив „Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти” Заявление Информация
Издаване на разрешение за търговия на открито Заявление Информация
Издаване на служебен пропуск за паркиране Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00

Код за вид плащане: 448007