Начало » Административни услуги » Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

 

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Центърът за услуги и информация на гражданите при Община Кубрат е на разположение на гражданите и бизнеса на адрес:

 

ОБЩИНА КУБРАТ

Център за услуги и информация на граждани

ул.”Княз Борис І” № 1

тел. 0848 / 72020

e-mail: f-office@kubrat.org

http://www.kubrat.bg

 

Работно време:

от 08.00 до 17.00 часа

 

Какво може да очаквате от нас:

• Еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички потребители;

• Конфиденциалност при разглеждане на Вашите документи;

• Уважение и отзивчиво отношение към всеки потребител;

• Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите Ви точно и ясно, в кръга на своята компетентност;

• Ще се стремим да вникнем в проблема Ви, като предложим най-оптималното решение;

• Спазване на нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно извършване на услугата;

• Да разширим начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;

• Добронамерена и делова обстановка;

• Активно ще търсим Вашата оценка за административното обслужване, която публично ще оповестяваме;

• Ангажираност на ръководството на Община Кубрат за подобряване на административното обслужване.

 

Какво очакваме от Вас:

• Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват;

• Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

• Да предоставите пълна и точна информация, необходима за изпълнение на исканата от вас услуга;

• Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги или информация;

• Да изразявате свободно Вашето мнение, предложения и коментари.

 

Общи отговорности:

За да се създаде подходяща работна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

 

Правила за кореспонденция:

• Адресирайте писмата си на адрес: гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1 или на електронната поща f-office@kubrat.bg;

• Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;

• Ще получите писмен отговор на вашето запитване на посочения от вас адрес до 7 дни;

• Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

• Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

• Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали или жалби.

 

 

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Кубрат

 

Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към общинската администрация при административното обслужване и необходимостта от подобряване на бизнес средата налагат ново преосмисляне на политиката в тази област. Общинската администрация не функционира сама за себе си, а заради гражданите, като осигурява качествено административно обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.

 

Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги се ръководят от следните цели:

• Основна цел на общинската администрация е да подобрява достъпа до административните услуги и да повишава качеството им;

• Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;

• Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;

• Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извличане на поука от направените коментари;

• Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;

• Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите.

 

Версия за Microsoft Word Анкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Кубрат

 

Попълнените Анкетни карти може да изпращате на ел. поща: f-office@kubrat.bg.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

 

Версия за Adobe Reader Анализ и оценка на информацията от клиентите в Общинска администрация - Кубрат за 2010 г.