Начало » Административни услуги » Реклама

 

Реклама

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00

Код за вид плащане: 448001