Начало » Публични регистри » Общински концесионен регистър

 

Общински концесионен регистър

ОписаниеПреглед
1O - 000764: Общинска концесия за Язовир Каменово, област Разград, община Кубрат, населено място друго населено място, предоставена от кмета на община Кубрат на "АРГОС" ЕООД с БУЛСТАТ 116505311 за срок от 25 години от 05.06.2008 г.Версия за преглед
2O - 000333: Общинска концесия за микроязовир "Мръсния гьол", област Разград, община Кубрат, населено място Бисерци, предоставена от кмета на община Кубрат на ЕТ "Елвет-Илияз Фейзиев" с БУЛСТАТ 116036337 за срок от 20 години от 01.02.2002 г.Версия за преглед
3O – 000328: Общинска концесия за микроязовир, област Разград, община Кубрат, населено място Звънарци, предоставена от кмета на община Кубрат на ЕТ "Севгин Осман - Семра Осман - Чава - 18", с. Звънарци с БУЛСТАТ 826046297 за срок от 20 години от 06.12.2001 г.Версия за преглед
4O – 000327: Общинска концесия за микроязовир "Юпер", област Разград, община Кубрат, населено място Юпер, предоставена от кмета на община Кубрат на "Петрола-М" ООД, гр. Варна с БУЛСТАТ 130110788 за срок от 20 години от 05.12.2001 г.Версия за преглед
5O – 000326: Общинска концесия за микроязовир "Божурово - 2", област Разград, община Кубрат, населено място Божурово, предоставена от кмета на община Кубрат на ЕТ "Даниел Калчев-Таня Иванова", гр.Кубрат с БУЛСТАТ 116573741 за срок от 20 години от 05.12.2001 г.Версия за преглед
6O – 000325: Общинска концесия за микроязовир "Божурово - 1", област Разград, община Кубрат, населено място Божурово, предоставена от кмета на община Кубрат на ЕТ "Чико-Ф -Зейнал Ферадов", гр.Кубрат с БУЛСТАТ 826005083 за срок от 20 години от 05.12.2001 г.Версия за преглед