Начало » Общински справочник » Съобщения по АПК

 

Съобщения по АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Уведомителни писма за припознаване, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

 

 

Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, до Марин Атанасов - гр. Кубрат, Милен Цонев - гр. Кубрат и Ивелина Цонева - гр. Кубрат, за изготвен проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат по отношение на ПИ № 789 /идентификатор 40422.505.789 по КК/, за който е отреден УПИ № ІХ-789 от кв. 83.
Публикувано на 23.05.2018 г., 09:14 ч.
Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, до Валентина Иванова - с. Савин, Николина Панчева - с. Дълбок извор, общ. Първомай, Йорданка Василева - с. Савин, Тодорка Иванова - с. Савин, Иван Радев - гр. Глоджево, Недялка Добрева - с. Савин и Еленка Костова - с. Брестовене, общ. Завет, за изработен проект за изменение на ПУП на с. Савин, общ. Кубрат, по отношение на УПИ № ІV-197, кв. 25.
Публикувано на 21.05.2018 г., 17:17 ч.