Начало » Общински справочник » Съобщения по АПК

 

Съобщения по АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Уведомителни писма за припознаване, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

 

 

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, до Иванка Тодорова - с. Савин, Абтула Ахмедов - гр. София, Стоянка Ванчева - гр. Кубрат и Султан Илязова - гр. Разград, за издадена Заповед №705 от 17.09.2018 год. за одобряване на проект за изменение на ПУП на гр.Кубрат по отношение на ПИ 40422.504.113 по КК, попадащ в УПИ № XVIII- складова база на РСС, кв. 41.
Публикувано на 15.10.2018 г., 10:58 ч.