Начало » Общински справочник » Съобщения по АПК

 

Съобщения по АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Уведомителни писма за припознаване, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

 

 

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, до Марин Атанасов - гр. Кубрат, Милен Цонев - гр. Кубрат и Ивелина Цонева - гр. Кубрат, за издадена Заповед № 521 от 26.06.2018 год. на кмета на община Кубрат за одобряване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на гр. Кубрат по отношение на УПИ № IX- 789 от кв. 83.
Публикувано на 06.08.2018 г., 10:01 ч.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, до Тодорка Иванова - с. Савин, Валентина Иванова - с. Савин, Иван Радев - гр. Глоджево, Николина Панчева - с. Дълбок Извор, обш. Първомай, Пена Маринова - с. Савин, Еленка Костова - с. Брестовене, общ. Завет, Георги Георгиев - с. Савин, Йордан Георгиев - с. Савин и Станислав Георгиев - с. Савин, за издадена Заповед № 467 от 20.06.2018 год. на кмета на община Кубрат за одобряване на проект за изменение на ПУП на с. Савин, общ. Кубрат по отношение на УПИ № IV-197 от кв. 25.
Публикувано на 03.08.2018 г., 14:35 ч.