Начало » Общински справочник » Съобщения по АПК

 

Съобщения по АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 18a от АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 18a от АПК

Уведомителни писма за припознаване, съгласно чл. 18a от АПК

 

 

Уведомително писмо №УД-02-21-1324 / 18.10.2021 г. по чл. 32 от ДОПК до Десислава Билал.
Публикувано на 18.10.2021 г., 12:53 ч.
Уведомително писмо №УД-02-21-1308 / 11.10.2021 г. по чл. 32 от ДОПК до Есма Хасанова.
Публикувано на 11.10.2021 г., 14:26 ч.
Уведомително писмо №УД-02-19-1562 / 04.10.2021 г. по чл. 32 от ДОПК до "Естейт-ПМ-Груп" ЕООД.
Публикувано на 04.10.2021 г., 14:06 ч.
Уведомително писмо №УД-02-21-1278 / 04.10.2021 г. по чл. 32 от ДОПК до Нериман Ахмед.
Публикувано на 04.10.2021 г., 14:06 ч.