Начало » Профил на купувача » Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

Профил на купувача - Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

„Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III – 2102/ на територията на община Кубрат“

 

Запитване за оферта Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Количествена сметка Версия за Microsoft Excel
Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Публикувано на 28.02.2017 г., 13:43 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол / 09.03.2017 г. - публикуван на 09.03.2017 г., 15:23 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 90 / 09.03.2017 г. - публикувано на 09.03.2017 г., 15:23 ч. Версия за Acrobat Reader