Начало » Профил на купувача » Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

Профил на купувача - Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 04.07.2018 г., 17:14 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 12.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 583 / 16.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:49 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 04.07.2018 г., 14:57 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 12.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 577 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:32 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, общ. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 17:13 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 576 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:22 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Изграждане, оборудване и обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база в с. Точилари“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 17:07 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:05 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:05 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:05 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:06 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 575 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:08 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Обзавеждане на спални помещения и занимални в ДГ „Пролет“ с. Севар, общ. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 17:02 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 09:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 09:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 09:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 09:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 574 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 09:12 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Доставка и монтаж на водогреен котел за ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 14:45 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 24.07.2018 г., 17:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 24.07.2018 г., 17:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 24.07.2018 г., 17:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 24.07.2018 г., 17:18 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 573 / 13.07.2018 г. - публикувано на 24.07.2018 г., 17:23 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Обзавеждане на спални - занимални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 14:39 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 24.07.2018 г., 16:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 24.07.2018 г., 16:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 24.07.2018 г., 16:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 24.07.2018 г., 16:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 572 / 13.07.2018 г. - публикувано на 24.07.2018 г., 16:49 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Закупуване на обзавеждане на трите жилищни блока в Дом за стари хора с. Тертер“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 13:48 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 4 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 5 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 6 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 7 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 24.07.2018 г., 13:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 571 / 13.07.2018 г. - публикувано на 24.07.2018 г., 13:57 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Изграждане на специализирана рампа за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат, включително ремонтна дейност на сензорната зала“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Схема на рампа Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 17:57 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 13:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 13:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 13:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 05.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 13:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 551 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 13:10 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Закупуване на обзавеждане на трите жилищни блока в Дом за стари хора с. Тертер“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 15:51 ч.

Обявата е оттеглена!

 

 

„Закупуване на лекотоварен автомобил за разнасяне на храна за нуждите на ОП „Социални услуги” – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 15:38 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 05.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 550 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 12:05 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Изграждане, оборудване и обзавеждане на сензорна зала за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 13:41 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 05.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 12:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 549 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 12:57 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Закупуване на лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа в Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 25.06.2018 г., 15:42 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 04.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 10:06 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 548 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 10:23 ч. Версия за Acrobat Reader

 

 

„Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III – 2102/ на територията на община Кубрат“

 

Запитване за оферта Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Количествена сметка Версия за Microsoft Excel
Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Публикувано на 28.02.2017 г., 13:43 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол / 09.03.2017 г. - публикуван на 09.03.2017 г., 15:23 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 90 / 09.03.2017 г. - публикувано на 09.03.2017 г., 15:23 ч. Версия за Acrobat Reader