Начало » Проекти на нормативни актове

 

Проекти на нормативни актове

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 

Доклад
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 

Публикуван на 20.06.2019 г.