Успешно приключен проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на ДСП - гр. Кубрат и ДСП - с. Бисерци“

   Успешно приключи проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане но домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж – с. Бисерци“. Инвеститор на проекта е МТСП - Фонд „ Социална закрила“ , възложител - съинвеститор е община Кубрат и изпълнител е „БИС“ ООД гр. Бургас.
   Домашен социален патронаж – гр. Кубрат е с подновено оборудване и обзавеждане – аспирация, работни мивки - 3 бр., работни маси - 3 бр., шкаф – 3 бр., съдомиялна машина и пасатор.
   Домашен социален патронаж – с. Бисерци функционира с подновено оборудване като – аспирация, зеленчукорезачка, фритюрник, ел. скара и пасатор.
   Общата стойност на проекта е 29 100.00 лв., като 26 190.00лв. ще бъдат изплатени от Фонд „Социална закрила“ и 2 910.00 лв. от Община Кубрат.
   С реализирането на проектните дейности се поднови материално техническата база и се постигна общата цел на проекта:
   Подобряване, обновяване и модернизиране на съществуващата материална база за приготвяне на храна за уязвими лица от община Кубрат.
   Към настоящия момент домашните социални патронажи към ОП „Социални услуги” гр. Кубрат предоставят храна на 409 потребители от населените места на общината и реализират дейности по осигуряване на топъл обяд за 100 потребителя по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и 100 потребителя по проект „Обществена трапезария” финансирана от фонд „Социална закрила”.

от Екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Adobe Acrobat

 

Назад