МКБППМН - Кубрат домакин на кръгла маса

   Кръгла маса на тема „Тревогите на съвременния родител” организира местната комисия. Форумът се проведе на 2-ри юни 2017 г. в конферентната зала на Общината. Родители и специалисти (педагози, директор на училище, социални работници, представител на пробационна служба, психолог, адвокат и др) в открита дискусия коментираха негативните тенденции от ежедневието, които водят до проблеми при подрастващите. Справя ли се съвременният родител, кога търси мнението на специалиста, какво прави за предпазване на детето си от опасностите, които са често явление, сигурна ли е училищната среда за децата ни и др въпроси застанаха във фокуса на срещата.
   „Когато в центъра на възпитанието и образованието стои детето - всички заедно трябва да участват за неговото благополучие. Проблемите не трябва само да се маркират и коментират, добрите практики трябва да се споделят ежедневно”, така откри форума секретарят на комисията Н. Карагьозова и покани присъстващите да споделят мнението и впечатленията си от случващото се в живота и взаимоотношенията им с техните деца. След двучасова дискусия всички участници се обединиха около следните изводи:
   1. Призванието на възрастните е да показват варианти за справяне. Още повече, когато става въпрос за ситуация на непрекъснато нарастваща тревожност.
   2. Превенцията трябва да е задължителна. Тя не бива да се ограничава във времето.
   3. Родителят може да пропусне някои неща. За това най-добрата симбиоза е когато училището работи със семейството.
   4. Личният пример на значимия възрастен остава най-въздействащия метод във възпитанието и образованието на подрастващите.
   В края на срещата, която протече в позитивна среда, секретарят благодари на всички за отделеното време и обобщи ползотворната среща по следния начин: „Когато става дума за деца и то предимно в училищна възраст, уязвими към различни външни явления и влияния Превенцията трябва да е постоянна. Тя не бива да се провежда епизодично. Ефективна и резултатна работа се постига само чрез постоянство и упоритост. Превенцията трябва да се провежда в семейството, в училище, в различните центрове за работа с деца и всички звена от обществения сектор, които са пряко ангажирани с възпитанието и ресоциализацията на деца с асоциално поведение. Трябва да се използва пълноценно цялата енергия, воля и желание на всички, които искат да подкрепят децата, които търсят пътя към себе си. Формите и мерките трябва да са разнообразни с богата информираност-срещи, беседи-разговори, образуване на кръгли маси, презентации, туристически походи с включени теми за обсъждане и разглеждане, игри на открито, спортни празници, конкурси, решаване на казуси, атрактивни форми на образование, в които активното участие на учениците да е приоритет и др.”.
   Внимание към форума проявиха кметът на Общината Алкин Неби и председателят на ОбС - Кубрат Хюсеин Юмеров. Г-н Юмеров, даде висока оценка на форума и пожела събития от този характер да се случват по-често. Кметът на Общината се включи в разговора с родителите като родител и сподели, че не е безразличен към темата и живота на децата и тревогите на отделния родител вълнуват всички.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат домакин на кръгла маса МКБППМН - Кубрат домакин на кръгла маса МКБППМН - Кубрат домакин на кръгла маса

Назад