Дни на отворените врати в Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие - гр. Кубрат

   На 27 и 28 април 2017 г. в „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие – гр. Кубрат“ се проведоха Дни на отворените врати, като част от дейностите по информиране и публичност на проект “Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвимите групи в Община Кубрат”. На срещите присъстваха директори и персонал на детските градини на територията на Община Кубрат, служители на общинска администрация – гр. Кубрат, граждани, ръководството на проекта с ръководител Нуршен Халилова и Алтан Дахилов – ръководител център. В рамките на дните на отворени врати посетителите имаха възможността да разгледат материалната база на центъра, да получат подробна информация относно услугите предоставяни от центъра, специалистите, заети в осъществяването им, както и информация относно цялостната дейност на „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие – гр. Кубрат“.

 

 

 

Дни на отворените врати в Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие - гр. Кубрат Дни на отворените врати в Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие - гр. Кубрат Дни на отворените врати в Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие - гр. Кубрат

Назад