Репортери от Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат с награди от национален конкурс

   Трима репортери от Клуб „Емпатия” с ръководител Н. Карагьозова са сред отличените от петото издание на националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”. Тава са: Ивиана Дениславова Тодорова, втора възрастова група (5-8 клас), раздел интервю - „ДЕО - любовта е красива лудост, приятелство, уважение и доверие” - 2-ро място; Тихомир Ивайлов Цветков, втора възрастова група (5-8 клас) - раздел интервю - „ Спортът - фактор за личностна реализация в една честна, конкурентна среда” - ( разговор с легендата на хандбала в Кубрат Йордан Джипов за спорта като мироглед и поведение) - 3-то място и Траяна Делянова Рашкова, първа възрастова група (2-4 клас) раздел публицистика - „Училище като дъга” - 3-то място.
   Церемонията по награждаването на младите журналисти се състоя на 31-ви март в салона на читалище „Развитие 1869” в Разград. 244 са постъпилите творби - публицистични материали, вестници и радиопредавания на тема „Светът под лупа” от 21 областни центрове.
   Припомняме, че Клуб „Емпатия” е участвала и в предишни издания на конкурса, на които е заема също призови места. Репортерите на Клуб „Емпатия” представят изявени личности от общината свързани с културата, спорта, образованието и отразяват събития от живота на комисията, свързани с превенцията и позитивната подкрепа на подрастващите и хората с принос в това. Интервюто на репортерите Георги Рашков, Росен Попов и Анел Абтуллова с големия местен талант Димитър Атанасов е отличено с първо място през 2014 год.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Репортери от Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат с награди от национален конкурс Репортери от Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат с награди от национален конкурс Репортери от Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат с награди от национален конкурс
Репортери от Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат с награди от национален конкурс Репортери от Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат с награди от национален конкурс Репортери от Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат с награди от национален конкурс

Назад