МКБППМН - Кубрат гостува на ПГ - Кубрат

   На 14 март 2017 год. МКБППМН гостува на ПГ - Кубрат по покана на директора на училището г-жа И. Николова. Повод за поканата и посещението превенция свързана с една от най-тревожните теми на нашето съвремие - наркотиците и вредите от тях.
   Предпочитана форма от МК е провеждане на урока и срещите по интерактивен начин или как учениците сами да си провеждат урока, като проявяват повече активност, самостоятелност и взаимодействие по между си. Обект на превенция - 10-ти, 11-ти и 12-ти клас на тема „Мечтите умират с първата доза” и „Не на наркотиците те не са нашият свят”. Какво представляват амфетамините, под каква форма се срещат, какво означава пристрастяване, каква е разрушителна сила на наркотиците върху цялостния организъм на човека и др. са сред въпросите, върху които ученици и учители дискутираха. В края на срещата, учениците подкрепиха плаката и текста, с който вокална група „Малките ангели” с вокален педагог Сийка Русева, ще участват на тазгодишното национално музикално състезание „Живот без дрога”, които се очаква да бъде през месец април.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат гостува на ПГ - Кубрат МКБППМН - Кубрат гостува на ПГ - Кубрат МКБППМН - Кубрат гостува на ПГ - Кубрат

Назад