Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад на научен форум

   С доклад на тема „Превенция на агресията чрез позитивни начинания и позитивна подкрепа” секретарят на МК - Надие Карагьозова взе участие на провелия се на 1-ви декември в София университетски симпозиум. Домакин на събитието беше СУ „Св. Климент Охридски”, който събра на едно място много авторитетни учени от почти всички университети в страната. Силно бяха аплодирани изказванията на проф. д.п.н. Клавдия Сапунджиева, проф. Нели Бояджиева, проф. Виолета Борисова, проф. Борис Минчев и др. В три направления протече срещата, която предизвика широка дискусия около актуални проблеми свързани със социалната работа и превенцията. Акцент в доклада на секретаря на МК - Кубрат бяха успешните форми на работа на деца в конфликт със Закона. Всички доклади изнесени на конференцията ще бъдат публикувани в специален брой на списание „Педагогика”.
   Симпозиумът е посветен на 25 годишнината от създаването на специалност „Социална педагогика” в България и 20 години на катедра „Социална педагогика и социално дело” в Софийския университет.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад на научен форум Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад на научен форум
Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад на научен форум Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад на научен форум

Назад