12 безработни младежи от община Кубрат получиха трудовите си договори

   В Кубрат завърши първия курс за придобиване на професионална квалификация по проект „Активни младежи - устойчиво бъдеще за община Кубрат“. Бенефициент по проекта е СНЦ „Агробизнесцентър“ - Кубрат. Негови партньори са община Кубрат, СНЦ „Зорница“ и Център за професионално обучение към „Бейском“ ООД. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Общият бюджет на проекта е 214 476,70 лв., а срокът на изпълнение - 22 месеца.
   Условията са младите хора да са на възраст от 15 до 29 г., да не учат и да не работят най-малко от 4 месеца, да не са собственици или управители на фирми, да не са регистрирани земеделски производители, да имат постоянен или настоящ адрес в община Кубрат и да не са регистрирани в Бюрото по труда през предходните 12 месеца.
   В курса се записаха 15 безработни младежи от общината. Обучението стартира в края на месец септември, т. г. То беше с продължителност 300 учебни часа. Освен теоретични имаше и практични занятия в обществените градинки и паркове на територията на общината.
   Преди седмица младежите получиха удостоверения за завършен курс от заместник-кмета на общината Нина Цонева. В началото на декември 12 младежи от селата Сеслав, Савин, Беловец и Севар и от гр. Кубрат получиха трудовите си договори. Те ще работят 6 месеца като озеленители към общинската администрация или към кметствата в своите населени места. Осигурено им е минималното трудово възнаграждение за страната. Трудовите договори бяха връчени лично от временно изпълняващия длъжността кмет на община Кубрат инж. агр. Красимир Великов.
   От месец януари 2017 г. ще стартира втория курс по проекта. В него ще бъдат включени още 18 безработни младежи от общината.

 

 

 

12 безработни младежи от община Кубрат получиха трудовите си договори 12 безработни младежи от община Кубрат получиха трудовите си договори 12 безработни младежи от община Кубрат получиха трудовите си договори
12 безработни младежи от община Кубрат получиха трудовите си договори 12 безработни младежи от община Кубрат получиха трудовите си договори 12 безработни младежи от община Кубрат получиха трудовите си договори

Назад