Уведомление от Дирекция “Бюро по труда” - Кубрат


   Дирекция “Бюро по труда”- Кубрат уведомява работодателите от общините Кубрат и Завет, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г.

 

 

Информационна брошура Версия за Adobe Acrobat

 

Назад