Покана за участие в информационна среща за представяне на проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   В изпълнение на проекта „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”, Община Кубрат кани всички заинтересовани страни - медии, граждани, институции да присъстват на началната пресконференция, която ще се проведе на 29 септември 2016 г. от 16 часа в ритуалната зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ - гр. Кубрат.
   На пресконференцията ще бъдат представени:
   1. Целите на проекта;
   2. Предвидените дейности и графика за тяхното реализиране;
   3. Очакваните резултати от реализирането на проекта;
   4. Източниците на финансиране;
   5. Екип за управление на проекта.
   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Покана за участие в информационна среща за представяне на проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад