Публично обсъждане на инвестиционен проект „Рехабилитация в площадни пространства и пешеходни зони в кв. 50 по ПУП на гр. Кубрат“

   Община Кубрат организира обществено обсъждане на инвестиционен проект „Рехабилитация в площадни пространства и пешеходни зони в кв. 50 по ПУП на гр. Кубрат“ на 14.04.2016 г. от 14.00 ч. в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“.
   Проектът е изложен във фоайето на Общинска администрация Кубрат на адрес: ул. “Княз Борис I“ № 1, гр. Кубрат, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
   Писмени становища и мнения по проекта могат да се депозират до 13.04.2016 г. в Община Кубрат на адрес: ул. “Княз Борис I“ № 1, гр. Кубрат, п.к. 7300, факс: 0848 73205 и на електронна поща: tsu@kubrat.bg, както и в деня на общественото обсъждане.

 

 

Проект „Рехабилитация в площадни пространства и пешеходни зони в кв. 50 по ПУП на гр. Кубрат“ Версия за Acrobat Reader

 

Назад