Гласуваха бюджета на община Кубрат за 2016 г.

   Общо 19 докладни записки бяха гласувани на последната сесия на Общински съвет - Кубрат. Местните парламентаристи приеха бюджета на община Кубрат за 2016 година, който е в размер на 12 042 364 лева. От тях 6 785 007 лева са за разходи за делегирани държавни дейности, а останалите - за местни.
   Утвърдени бяха още Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, както и общата численост и структурата на администрацията. В нея ще работят 83 човека, а в допълнителните дейности - 37, решиха съветниците.
   Общинският съвет даде съгласието си за разсрочване на задължения за местни данъци и такси за срок, по-голям от една година, на „Хан Кубрат“ АД, в размер на 41 975,49 лв. Прекратен бе договорът за отдаване по концесия на микроязовир „Мръсния гьол“ край с. Бисерци с концесионера ЕТ „Елвет - Фарма“ ООД.
   В рамките на заседанието те одобриха и две декларации. С едната обявиха подкрепата си за МБАЛ-Кубрат и това тя да не бъде затворена, заради липса на достатъчно специалисти. Подкрепиха единодушно и декларация на Районния съд в Кубрат, който е застрашен от преструктуриране.

 

Назад