Кубратско училище участва в пилотен проект

   СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат е едно от 40-те училища в страната и единствено в Разградска област, избрано да участва в първата и най-важна пилотна фаза на проект „Е-обучение 2015 - 2017“. Той е в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката /2014 - 2020 г./
   Училището е покрило критериите на МОН - за брой ученици - над 600, за гарантиран достъп до интернет в цялото училище, за повече от една паралелка в класовете от 5 до 7 и вече изявен интерес към използването на електронните технологии в образованието.
   За целта училището получи безвъзмездно от МОН специален бюджет, в размер на 13 920 лв., късофокусен мултимедиен проектор и миникомпютър. От своя страна училището добави 7 000 лв. - собствени приходи и е в процес на закупуване на 40 лаптопи.
   Избрани са пилотна и контролна паралелка и учители, които ще участват в проекта. Предстои обучение на екипа и стартиране на обучението на учениците с новите електронни технологии.

 

Назад