Съобщение за провеждане на обществени консултации на задание за определяне обхвата и съдържанието на екологична оценка на Общ устройствен план на Община Кубрат

   На основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 18.06.2015 г. – 20.07.2015 г. ще бъдат провеждани консултации по Изготвено задание за обхвата и съдържанието на ЕО на Общ устройствен план на община Кубрат.
   Общият устройствен план и заданието за обхват и съдържание на Екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите в сградата на Общинска администрация Кубрат: гр.Кубрат, ул. “Княз Борис I“ №1, ст.№9, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.kubrat.bg.
   Становища и мнения по ОУП и екологичната оценка към него могат да се депозират в сградата на Община Кубрат, ст. №9, на факс 0848/73205 или на електронна поща: kubrat@kubrat.bg.
   Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 20.07.2015 г.
   За повече информация можете да се обърнете към арх. Стефан Обрешков, ст. №9 в Общинска администрация Кубрат.

 

 

Проект на екологичната част на Общ устройствен план на Община Кубрат Версия за winZip

 

Назад