Информационна среща за еврофондовете в Кубрат

   Екипът на Областния информационен център /ОИЦ/ - Разград проведе информационна среща в Кубрат, на която представи съобразени с местната специфика възможности за привличане на евросредства в общината. В нея взеха участие заместник-кметът на община Кубрат Снежана Георгиева, секретарят на общината Хюсние Мустафова, представители на местната власт, дирекциите „Социално подпомагане“ и „Бюро по труда“, бизнеса, неправителствения сектор, училища и детски градини, читалища, граждани и медии.
   В дискусията по време на откритата приемна бяха зададени много въпроси, свързани с допустимостта при кандидатстването по оперативните програми. Ръководителят на Агробизнесцентър - Кубрат Павлин Петров заяви готовността на своя екип да съдейства и подпомага потенциалните бенефициенти при подготовката на проектните предложения.

 

Назад