Жени самодейки от село Медовене помогнаха на болно дете

   Жените от фолклорната група при НЧ "Христо Ботев" - 1927" в малкото село Медовене, Кубратска община, организираха и проведоха благородна дарителска акция. Те решиха да съберат средства за лечението на двегодишния Йоан Владиславов Кръстев от Враца, който бе болен от рядка болест на бъбреците.
   За това бяха нужни значителни средства, които родителите нямаха възможност да осигурят.
   Самодейките изплетоха мартеници, които предлагаха на всички, които поискаха да помогнат. Само за три дни те събраха 250 лева, които веднага преведоха по банковата сметка на Йоан.
   Наскоро от бащата Владислав се получи информация, че синът му е бил сполучливо опериран в Германия и се чувства добре. За това скромен дял имат и дарителките от лудогорското селце.

 

Назад