Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.10.2014 г.

   Най-много дебати на провелото се на 29.10.2014 г. заседание на общинския съвет в Кубрат предизвика предложеният споразумителен протокол за разсрочено плащане на стари задължения за консумирана електрическа енергия на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД. В разискванията взе участие и управителят на „Енерго-Про Продажби“ АД Стефан Абаджиев. Преди това той е изпратил уведомление, относно задълженията на общинското дружество, които са в размер на 476 177.76 лв. Предложен е вариант за споразумение, в което сумата е разсрочена ежемесечно до окончателното й погасяване. Ако това не започне, ще се премине към План за ограничаване на нарастването на дълга чрез прекъсване на електрозахранването на обектите на водното дружество. В крайна сметка общинските съветници дадоха съгласието си управителят на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД Румен Петков да предложи Споразумителен протокол на „Енерго-Про Продажби“ АД за разсрочено плащане на старите задължения. В погасителния план се предвижда това да стане на осемнадесет вноски до 28.04.2016 г.
   Направено бе изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси И цени на услуги на територията на община Кубрат. Прието бе и предложеното изменение в Решение № 339 на общинския съвет. Промяната е във връзка със срока на погасяване на дългосрочния общински дълг, което от 5 се удължава на 10 години. Решено бе от бюджета на общината да бъдат отпуснати 18 500 лв. за допълнително финансиране на читалищата в нея. Дадено бе съгласие за закупуване на ново моторно превозно средство /бус/ за извозване на потребителите на социални услуги на Дневния център за възрастни с увреждания в Кубрат. Избрани бяха 26 съдебни заседатели за Районен съд - Кубрат за мандата 2015 - 2019 г. Приети бяха и докладните, свързани с общински жилища и имоти.

 

Назад