94 служители от община Кубрат ще преминат обучение по ключови компетентности

   Вчера в Кубрат се състоя стартовата пресконференция на проект „Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса“. Присъстваха общински служители, граждани, журналисти. Бенефициент по проекта е община Кубрат, той е на стойност 84 264 лв, продължителност 12 месеца. Ръководител на проекта е г-жа Хюсние Мустафова, счетоводител - Елиз Зайкърова. В презентацията участва и зам.-кметът Снежана Георгиева.
   Г-жа Мая Мишева от „ДиЕмАй дивелопмънт“ представи дейностите по проекта. Предвижда се 94 служители от общината да преминат обучение по ключови компетентности и да получат сертификати. В обученията ще се придобият умения за управление на стреса и времето - в това обучение ще участват 25 специалисти, ще има и обучение по социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти - 22 участници, подобряване на екипната ефективност - 25 участника, и привличане на инвестиции за устойчиво развитие - 22 участника. Отговорено бе на въпросите на граждани, след което започна реализацията на проекта.

 

 

 

94 служители от община Кубрат ще преминат обучение по ключови компетентности 94 служители от община Кубрат ще преминат обучение по ключови компетентности 94 служители от община Кубрат ще преминат обучение по ключови компетентности

 

Назад