Открита Глоб@лна библиотека в гр. Кубрат

   През месец ноември 2009 г., в Министерството на културата бе обявен списъка на обществените библиотеки – регионални, общински и читалищни, които ще получат подкрепа по Програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
   Библиотеката при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Кубрат е предложена за включване в първата фаза на етап 2009 г. на програмата, която цели да насърчи модернизирането й, за да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество.
   На 29.12.2010 г. лентата бе прерязана от кмета на общината Ремзи Халилов и Иван Борисов – председател на Читалищното настоятелство – гр. Кубрат.
   Библиотеката е обезпечана с над 10 бр. компютърни системи, достъп до интернет и периферна техника за ползване от посетители и обучение за библиотекарите, обслужващи потребителите на предлаганите библиотечно-информационни услуги. Очакването е библиотеката да разшири обхвата на предлаганите услуги, да стане по-привлекателно място за хората и да играе по-значима роля в развитието на местната общност.

 

 

 

Глоб@лна библиотека в гр. Кубрат Глоб@лна библиотека в гр. Кубрат Глоб@лна библиотека в гр. Кубрат

 

Назад