В Кубрат се извършва рехабилитация на три детски площадки

   Една от стратегическите цели, заложени в Общинския план за развитие на Кубрат през 2014 - 2020 г., е подобряване на средата за обитаване чрез реконструкция, ремонт и изграждане на паркове, градини и детски площадки. По Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ бе одобрен за европейско финансиране проект „Устойчиво развитие на град Кубрат“, чрез „Рехабилитация на обществени зелени площи“. Той включва рехабилитация на детските площадки и съоръженията към тях в детските градини „Здравец“ и „Щастливо детство“ в детска ясла „Мир“ в Кубрат. Изцяло ще бъде подновен интериорът в тях с нови пързалки, катерушки, люлки, пясъчници и други съоръжения. Общата стойнс на проекта е 1 500 000 лв.
   По време на реализация на проекта ще бъдат ангажирани трайно безработни лица от общината и ще бъдат разкрити нови работни места. Очакваният ефект от изпълнението му е подобряване качеството на живот, което е от изключително значение за задържането в града на младите, предприемчиви и добре образовани хора.

 

Назад