Спортен празник в ЦДГ „Щастливо детство” гр. Кубрат

   По случай деня на детето 1-ви юни в ЦДГ „Щастливо детство” гр. Кубрат се проведе спортен празник под надслов „Растем здрави и силни”. Празникът беше логичен завършек на ежедневната работа на педагогическия екип, който през вече отминаващата учебна година работи по темата „Формиране на двигателна активност у децата от предучилищна възраст в условията на детската градина и възпитаване на здравна култура”.
   Основната цел в работата на учителите беше да осигурят активен двигателен режим в детското заведение, който целенасочено да въздейства за подобряване здравословното състояние на децата и да се намалят рисковите фактори за възникване на редица заболявания, следствие застояването им пред телевизора и компютъра.
   На 20 май, в този хубав слънчев ден, на украсената с балони хандбална площадка взеха участие всички деца от детската градина.Те се състезаваха в различни подвижни игри и демонстрираха своите спортни умения. С много емоции и желание за изява групите представиха на публиката музикални композиции и акробатични съчетания.
   В една от игрите участваха децата с техните семейства. В края на празника два отбора от деца и татковци показаха завидни умения по футбол.
   За показаните добри резултати всички деца получиха медали, а семействата им бяха наградени със спортни купи и грамоти.
   Празникът завърши с много награди и почерпка за всяко дете.

 

 

 

Спортен празник в ЦДГ "Щастливо детство" гр. Кубрат Спортен празник в ЦДГ "Щастливо детство" гр. Кубрат Спортен празник в ЦДГ "Щастливо детство" гр. Кубрат

 

Назад