Обсъждаха въпросите на интегрирано обучение в Кубрат

   Дискусия, посветена на седемте години партньорство в условията на интегрирано обучение, се проведе в СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат. Срещата бе организирана от Ресурсния център в Разград, с директор Милена Стоянова.
   Директори и педагози от детски градини и училища в община Кубрат обсъдиха въпроси, свързани с интегрирането на учениците, индивидуализирането на подхода към тях, адаптирането на методите на преподаване и работата с родителите. Специално внимание бе отделено на заниманията с хиперактивни деца, младежи с аутизъм и с дислекция. Като акцент се очерта необходимостта от използване на интерактивни методи за обучение на децата със специални образователни потребности.

 

Назад