Съобщение във връзка с издаване на карти за паркиране на инвалиди

   Поради промяна в Закона за движение по пътищата (ЗДП), уведомяваме притежателите на карти за паркиране на хора с трайни увреждания, че картите им издадени от Община Кубрат до края на 2012 г. са невалидни.
   За целта трябва да върнат старата си карта в стая №6 на Общината, след което ще им бъде издадена нова карта, отговаряща на изискванията на стандартизиран модел на Общността.

 

Назад