Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Със заповед №ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 /две/ офицерски длъжности във Военно-географската служба – гарнизон Троян, за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години. Срокът за подаване на заявленията е 13.11.2020 г.
   Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините или на тел.089 781 81 09.

 

 

Обява за издадена заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на МО на Р България Версия за Acrobat Reader

 

Назад