Д-р Айше Реджеб и д-р Надие Карагьозова представят Лудогорието в семинар

   Регионален център „Читалища“ - Варна, Община Дългопол и НЧ „Лиляна Димитрова-1927“ - с. Поляците са домакини и организатори на семинар на тема: „Единство и многообразие на етническите групи във Варненски регион и Североизточна България“. В дните на форума (24-26 септември 2020) на фокус ще бъде темата за толерантността и етническото многообразие. Ще бъдат представени обичаите „Рязане на хляб“ и „Къна“ – ритуали от традиционната турска сватба в с. Поляците Темата остава винаги актуална, поради своят значимост и необходимост.
   За модератори и участие е с доклади по темата са поканени д-р Айше Реджеб - директор „Култура и образование“ в община Лозница и д-р Надие Карагьозова - секретар на МКБППМН в Община Кубрат.
   Айше Реджеб ще представи танцът в турската сватба в Лудогорието, д-р Надие Карагьозова ще води дискусия свързана с темата за толерантността и необходимостта от запазване на етническата идентичност в голямото културно и фолклорно многообразие.
   Целта на семинара е да се изгради култура на общуване, разбирателство и търпимост на различията между основните етнически общности и читалища, насърчаване познаването на етническите групи и междуетническия диалог и сътрудничество, създаване на мултикултурна среда в читалището и положително й влияния върху дейността на отделните населени места и др.

 

 

 

Д-р Айше Реджеб и д-р Надие Карагьозова представят Лудогорието в семинар Д-р Айше Реджеб и д-р Надие Карагьозова представят Лудогорието в семинар Д-р Айше Реджеб и д-р Надие Карагьозова представят Лудогорието в семинар

Назад