Признание за секретаря на МКБППМН-Кубрат от международен форум „Българско наследство“

   С почитен плакет и грамота е отличен доклада на д-р Надие Карагьозова, с който участва в 6-то издание на научен форум в Балчик миналата седмица. „Бисерци-еталон за мултикултурна среда“ даде аргументирани отговори - как в общности със смесено население, различията се приемат с уважение и толерантност. В различните секции на форума-представители на академичната общност от страната и чужбина изложиха научни съобщения свързани с темите на тазгодишната конференция, петимни на идеята за запазване традициите на българските етноси, идентичност и култура.
   В две творчески срещи с представители от педагози, краеведи и фолклористи, секретарят дискутира за мястото и ролята на изкуството във възпитанието на съвременните деца и формиране на краевдески интерес и култура към традициите на предците ни.
   Специалният гост на форума, популярната у нас и в чужбина родолюбка и потомка на големия Захари Стоянов, Тоня Борисова, която представи авторски моноспектъкъл по нейни стихове, включени в „Пътеки към душата на България“, изказа силни думи за секретаря на Община Кубрат, които по-късно сподели и в социалната мрежа: „Чудесно е да срещнеш съмишленици, чиито души имат антени за твоите послания, чиито сърца горят в огнището на твоята кауза! На Шестия международен форум „Българско наследство“ в Балчик, имах такова щастие - сред приятелите ми е и вече д-р Надие Карагьозова. Една жена, която с плам и отдаденост работи за туширане на агресията сред децата, за превръщането на Добротата в потребност и поведение на детето. Радвам се от сърце, че с Надие споделяме и призива - за първия учебен ден малките ученици вместо с цвете, да прекрачат училищния праг с книга в ръка! Книга, която ще ги научи на Родолюбие и човещина. Благодаря Надие!“

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Признание за секретаря на МКБППМН-Кубрат от форума „Българско наследство“ Признание за секретаря на МКБППМН-Кубрат от форума „Българско наследство“ Признание за секретаря на МКБППМН-Кубрат от форума „Българско наследство“

Назад