Община Кубрат има нов автомобил за социални услуги

   Със средства на Община Кубрат бе закупен чисто нов автомобил за нуждите на Общинското предприятие „Социални услуги“ в град Кубрат. Днес по автомобила бяха финализирани всички документални процедури и регистрации и той бе доставен пред сградата на общинската администрация в лудогорския град.
   Ключът на новото возило, марка „Ford“, връчи лично кметът Алкин Неби в присъствието на директора на общинското предприятие Ахмет Камбер и представители на общинското ръководство. Автомобилът ще доставя храна за домашните патронажи в селата Бисерци, Божурово, Звънарци и Юпер, като със осигуряването на превозното средство ще се подобри качеството на предоставяната услуга. Директорът на социалното предприятие Ахмед Камбер изказа лични благодарности към ръководството на Община Кубрат и по-специално към кмета Алкин Неби и зам.-кмета Женифер Пойраз. От своя страна кметът Неби пожела на служителите и екипа на общинското предприятие много здраве, успешна и безаварийна работа. Автомобилът е на стойност 35 900 лв., с двугодишен гаранционен срок, изцяло оборудван и пригоден за доставки на хранителни продукти по населените места в общината.
   Това е третия нов автомобил в обновения автопарк на предприятието. Припомняме, че през изминалата 2019 г. по проект бе закупено ново возило, което до момента се използва за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат“. Община Кубрат, със съдействието на Местна инициативна група (МИГ) Завет-Кубрат, ще осигури и четвърти автомобил за нуждите на общинското социално предприятие. Предвижда се финансовите средства да бъдат осигурени чрез европейски проект.

 

 

 

Община Кубрат има нов автомобил за социални услуги Община Кубрат има нов автомобил за социални услуги Община Кубрат има нов автомобил за социални услуги

Назад