Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредно положение - 2020г.” се удължава до 24 юли 2020г.

   Община Кубрат осъществява Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020г.”, финансирана от Агенция за социално подпомагане. Сключено е Допълнително споразумение №1 към договор № ФС01-0370/13.04.2020г., с което се удължава срока за предоставяне на топъл обяд до 24.07.2020г.
   Обхванати са 170 уязвими лица от община Кубрат, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената противоепидемична ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
   Целеви групи, попадащи в обхвата на проекта са:
   • Лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето в което са поставени под задължителна карантина;
   • Уязвими лица в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
   • Лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.
   Програмата се реализира на територията на община Кубрат от 04.05.2020 г. до 24.07.2020 г. - 58 работни дни, обхваща следните населени места гр. Кубрат, с. Беловец, с. Горичево, с. Задруга, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав, с. Точилари. Потребителите на услугата получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. На стойност 2,50 лв на ден.

 

Назад