Рисунки на малките художници от МКБППМН-Кубрат сред избраните за детски болници в страната

   Добрата и страхотна новина съобщи експертът Радка Лахова от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието, храните и горите на 27 май 2020 година в телефонен разговор със секретаря на комисията д-р Надие Карагьозова.
   В последните години педагожката застъпва идеята на горската природа за формиране на екологична култура сред подрастващите. Различни форми от дейността на комисията са посветени на екологичното възпитание. Местната комисия е традиционалист в изготвянето на пролетна изложба от детски рисунки на тема „Гората и животът в нея“ и „Красотата около нас“ за общинската „Кубратска гора“ ООД - дългогодишни партньори и приятели на комисията.
   По случай седмицата на гората, Изпълнителната Агенция по горите отправи творческо предизвикателство на тема „Моят разказ за гората“, в което участие взеха и емпатистите от Кубрат, които изготвиха плакат с послания свързани с Природата и изпратиха рисунки.
   С желание и плам рисуваха - Дамла, Симге, Джерен, Данаил, Здравко, Евгени, Красина, Крум, Елена и Алим. За участието си децата получиха грамота, благодарствено писмо и възможност да участват с оригиналните рисунки в кампанията на Агенцията, която ще ги дари на детските болници из цялата страна.
   „Признанието за детския труд и творчество, винаги е повод за радост. А изборът на форми, в които деца правят нещо за други деца - техни връстници е повече от похвално. Това формира емпатия, съчувствие и толерантност - черти от характера, които развиват позитивното социално общуване. Приветствам и заставам зад благородната кампания на Агенцията. Да усмихнеш дете, което се бори за живот, заслужава най-малко морална подкрепа и какво по-хубаво от това да си там където трябва и с каквото можеш.“ коментира добрата новина д-р Карагьозова.

 

 

 

Инициатива на малките художници от МКБППМН-Кубрат Инициатива на малките художници от МКБППМН-Кубрат
Инициатива на малките художници от МКБППМН-Кубрат Инициатива на малките художници от МКБППМН-Кубрат

Назад