Одобрено проектно предложение на Община Кубрат по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020”

   Община Кубрат е одобрена по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020”, финансирана от Агенция за социално подпомагане.
   Целевата програма е насочена към задоволяване нуждите от храна на 170 уязвими лица от община Кубрат, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
   Проекта обхваща следните целеви групи:
   • Лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето в което са поставени под задължителна карантина;
   • Уязвими лица в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
   • Лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.
   Програмата ще се реализира на територията на община Кубрат от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

 

Назад