Осигурена временна заетост по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“

   Днес, по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“ финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, бе осигурена заетост на 25 лица за 9 месеца на длъжност „Работник поддръжка“. Изборът на длъжност е направена от община Кубрат, така че да е подходяща и за мъже, и за жени при равни възможности и недопускане на дискриминация.
   Работата ще допринесе за повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на ромската общност. Целта на заетостта е да активира целевата група и да даде възможност за професионално развитие. Спазването на всички ангажименти и дейности договорени и възложени на служителите в звеното подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта.
   Връчването на договорите се случи в присъствието на кмета на община Кубрат г-н Алкин Неби, ръководителя на проекта г-н Орхан Мехмед, както и служители от общинската администрация. Г-н Неби пожела на всички успех и подчерта, че община Кубрат прави всичко възможно да бъдат назначавани все повече хора на работа.

 

 

 

Осигурена временна заетост по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“ Осигурена временна заетост по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“ Осигурена временна заетост по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“

 

Назад