Подписан договор с фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

   Днес, 29.05.2019 г., между Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила“ гр. София, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, бе подписан Договор за отпускане на финансови средства за реализиране на проект „Организиране и провеждане на екскурзия за деца и техните родители, ползващи социалната услуга – Център за обществена подкрепа“ в гр. Кубрат. Размерът на безвъзмездната финансов помощ е 7 796,00 лв. Собственото участие на Община Кубрат при реализирането на проекта е в размер на 951,00 лв.
   С проекта се предвижда организиране и провеждане четиридневна екскурзия за децата с родител и персонала на ЦОП до Хотелски комплекс „Релакс КООП“ - с. Вонеща вода. Екскурзията ще премине с програма за съвместни дейности, имащи социализиращ, обучителен и развиващ ефект върху децата – за целта е планирано посещение на Парк „Мини България“, Архитектурно-музейният резерват „Царевец” и Музеят на восъчните фигури в гр. Велико Търново.
   Потребителите на Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат са деца в риск, деца с физически и/или ментални увреждания, деца жертви на насилие и т.н. като капацитета на социалната услуга е 30 деца. Планира се мероприятието да обхване 21 деца, като за целта са включени и 19 родители.
   Продължителността на проекта е 3 месеца.
   С огромни благодарности на екипа на социалната услуга Център за обществена подкрепа гр. Кубрат за положените усилия в областта на социалните дейности!

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

Назад