Награждаване на отличените ученици в конкурса на МКБППМН и час по щастие „Ученик за пример“

   Призьорите в конкурса „Ученик за пример“ ще бъдат наградени на 15 май 2019 година от 14.00 часа в ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ - Кубрат.
   36 ученика излъчиха 6 общински училища, сред които СУ „Христо Ботев“ – Кубрат, ПГ-Кубрат, ОУ „Христо Смирненски“ - Кубрат, ОУ „Васил Левски“ - Беловец, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - Бисерци, ОУ „Свети Климент“ - Юпер. Номинирани са ученици от всички образователни степени - начален, среден и горен курс. Наградите са осигурени от организаторите на конкурса. Всеки номиниран ще получи грамота и предметна награда. Благодарствени писма ще получат ръководствата на училищата - участници в конкурса.
   Могат да присъстват всички заинтересовани - директорите на училищата, учители, родители, съученици и приятели на отличените ученици. Събитието е открито и за граждани.
   Заповядайте заедно да поздравим добрите примери!

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Награждаване на отличените ученици в конкурса на МКБППМН Награждаване на отличените ученици в конкурса на МКБППМН

 

Назад