Приключи конкурс за рисунка в Кубрат по проект „Пъстри камъчета“

   В СУ „Христо Ботев“ в Кубрат продължава работата по проект „Пъстри камъчета“, с ръководител Пламена Овчарова-Вутова. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в София.
   Сформиран бе родителски клуб, за да подпомага дейността на трите ученически клуба. Неотдавна приключи конкурсът за рисунка „Аз и другите - традиции и обичаи“. В него участваха 37 ученици от трите клуба. Жури в състав: Здравко Вутов - началник на отдел „ПКТО“ в Община Кубрат, Димитър Атанасов - член на СБХ и председател на клуба на хумориста „Жарава“ в града и Диана Илиева - учител по изобразително изкуство в училището, оценяваха творбите на учениците.
   В първа група /1-4 клас/ класирането е следното: 1. Ирем Мехмедова - 1 кл., 2. Едиз Османов - 1 кл., 3. Нурхан Рушнд - 3 кл. и поощрение - Биана Симеонова - 1 кл. Във втора група /5-7 клас/ подреждането е: 1. Гергана Атанасова, 2. Диляра Мехмедова, 3. Габриела Терзиева, поощрение - Дуйгу Ферад /всичките от 5 клас/.

 

 

Информационна брошура за изпълнение на проекта „Пъстри камъчета” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад