Приеха Бюджет 2018 г. на Община Кубрат

   С 18 гласа „за“ и 1 „против“ местният парламент в Кубрат прие новия общински бюджет за 2018 година, чиято финансова рамка е в размер на 14 404 106 лв. Предвидената за държавни дейности сума е 8 163 031 лв., а за общински – 6 241 075 лв. Приоритетите в бюджета за догодина са свързани с обслужването на общинския дълг, възнагражденията, осигурителните плащания, подобряване на социалната и техническата инфраструктура.
   В бюджета са предвидени средства за основни ремонти на читалища, за изграждане на спортни и детски площадки, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа, подобряване на образователната и социалната инфраструктура и други. С пълно единодушие беше приет годишният отчет за 2017 година относно изпълнението на Програмата за управление за периода 2017-2019 година. Съветниците одобриха още годишния доклад за 2017 г. по плана за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Общинарите приеха Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.
   На заседанието бе определен представител на Общинския съвет в лицето на председателя Хюсеин Юмеров в Общото събрание на Националното сдружение на общините. Съветниците дадоха съгласието си за предоставяне на безлихвен заем от 15 000 лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“. На заседанието бяха гласувани и приети общо 10 докладни записки.

 

Назад