Изданието на МКБППМН - Кубрат „Малки стъпки - големи ползи“ се срещна със своите първи читатели

   На 27 октомври 2017 г. МКБППМН представи книжката „Малки стъпки - големи ползи“ пред родители, учители, директор на училище, приятели и партньори на МКБППМН, които са част от професионалната автобиография на комисията. Както стана по-рано книжката е резултат от дългогодишните наблюдения и впечатления на автора в работата и с деца и родители. Книжката (наръчник) е разделена на три части, които под формата на послания и препоръки описват стъпките за заздравяване и хармонизиране на отношенията на всички нива участващи в образователно-възпитателния процес родител-дете-учител. Книжката беше представена от Ивелина Тодорова (член на местната комисия и на обществения съвет към СУ „Христо Ботев“, която сподели и своите впечатления като родител и читател и не скри радостта си, че е имала възможността първа да се запознае с творческия продукт и, че като родител я намира за изключително полезна и ценна.
   Силно емоционално изказване последва от автора на изданието д-р Надие Карагьозова, която се обърна към специалния гост на събитието, нейната първа начална учителка и силно присъствие от първите й години в училище Мюкерем Адемова. Споделените спомени и впечатления от двете страни трогнаха присъстващите и предизвикаха на моменти сълзи в очите от признателност. Другият специален гост на събитието беше г-жа Юнзюле Шакирова-кмет на село Бисерци, която застана зад идеята и подкрепи финансово реализирането й. Пред гостите на събитието изрази удовлетвореност от съвместното сътрудничество и изтъкна полезността на подобни усилия.
   За книжката има и първи отзиви, сред които на областния управител на Разград Гюнай Хюсмен и Димитър Кюланов - експерт от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. От постъпилото съобщения от пресцентъра на областната управа пише: „Положителни отзиви за изданието „Малки стъпки – големи ползи“ имаме и от Областния управител Гюнай Хюсмен, който бе сред първите читатели на книгата. Той приветства разпространението на издания, които подпомагат родители, учители и деца при подобряване качеството на образование и възпитание в българското училище. Г-н Хюсмен изрази удовлетворение, че педагози от Лудогорието разработват иновативни методи в тази сфера.
   Димитър Кюланов: „Много добро методическо помагало, направено с професионализъм и достъпен за различни аудитории език. Полезно за деца, родители, учители и професионалисти, работещи по проблемите на възпитанието на децата. Високостойностен труд на Нади Карагьозова, МКБППМН и Клуб "Емпатия", който заслужава да бъде разпространен в цялата страна“.
   Всеки участник получи книжка от изданието и постъпи предложение от родители, сбирките да станат по-чести, която секретарят прие с подкрепа и каза, че има готовност да реализира и нови издания на академия за родители, на която да бъдат разгледани теми и въпроси, вълнуващи съвременния родител.
   Предстои книжката да бъде представена в София и Хасково (училище и общежитие), които изпратиха покана за гостуването на д-р Надие Карагьозова в техните институции за среща с педагогическия колектив и разглеждане на две теми „Конфликти в училище“ и „Значимият възрастен-фактор в развитието на детето“.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Изданието на МКБППМН - Кубрат „Малки стъпки - големи ползи“ се срещна със своите първи читатели Изданието на МКБППМН - Кубрат „Малки стъпки - големи ползи“ се срещна със своите първи читатели Изданието на МКБППМН - Кубрат „Малки стъпки - големи ползи“ се срещна със своите първи читатели
Изданието на МКБППМН - Кубрат „Малки стъпки - големи ползи“ се срещна със своите първи читатели Изданието на МКБППМН - Кубрат „Малки стъпки - големи ползи“ се срещна със своите първи читатели Изданието на МКБППМН - Кубрат „Малки стъпки - големи ползи“ се срещна със своите първи читатели

Назад