Начало » Местно самоуправление » Достъп до общ. информация » Заявление за достъп до инф-ция

 

Заявление за достъп до информация

Срок за изпълнение: 14 дни

 

Цени, определени със Заповед № ЗМФ-1472 / 29.11.2011 г. на Министъра на финансите, както следва:

 

1. CD - един брой - 0.50 лв.

 

2. DVD - един брой - 0.60 лв.

 

3. Дискета - един брой - 0.50 лв;

 

4. Разпечатване - една страница (А4) - 0.12 лв;

 

5. Ксерокопие - една страница (А4) - 0.09 лв;

 

6. Факс - една страница (А4) - 0.60 лв.

 

7. Видеокасета - един брой - 3.25 лв.

 

8. Аудиокасета - един брой - 1.15 лв.

 

9. Писмена справка - една страница (А4) - 1.59 лв;

 

Посочените стойности не включват ДДС.

 

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност!

 

 

 

Заявление за достъп до обществена информация по електронен път
Заявление за достъп до обществена информация на хартиен носител Версия за Microsoft Word