Пресцентър

   Информация за напредъка на проект „Подкрепа за независим живот”
   Община Кубрат продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Подкрепа за независим живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   Дата на публикуване: 17.08.2017 г.
   Повече информация...   Жителите на с. Медовене отбелязаха Голяма Богородица
   Вчера храмовият си празник отбеляза църквата „Св. Успение Богородично“ в с. Медовене, предаде информационния сайт „Kubrat News“. На Голяма Богородица жители и гости на село Медовене посетиха новоизградената църква.
   Дата на публикуване: 16.08.2017 г.
   Повече информация...   Десетки участници от страната премериха сили на мотокроса в с. Беловец
   Десетки участници от цялата страна премериха сили на мотокроса в Беловец, предаде информационният сайт „Kubrat News“. На събитието в местността „Балабана“ по повод празника на най-голямото село в общината присъстваха кубратският кмет Алкин Неби, зам.-кметът Орхан Мехмед, председателят на Общинския съвет - Кубрат Хюсеин Юмеров, местни парламентаристи, кметове на кметства и граждани.
   Дата на публикуване: 16.08.2017 г.
   Повече информация...   Заповед №РД-11-101 от 01.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград
   Публикувана Заповед №РД-11-101 от 01.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград, издадена на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка със сключване на доброволни споразумения между собственици и ползватели на земеделски земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.
   Дата на публикуване: 02.08.2017 г.
   Повече информация...   Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ
   Публикуван протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд - Разград, по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2017-2018 година за землищата от община Кубрат, област Разград.
   Дата на публикуване: 02.08.2017 г.
   Повече информация...   Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 31.07.2017 г.
   На 31.07.2017 г. се проведе поредното заседание на Общински съвет - Кубрат. Бяха разгледани 12 броя докладни записки.
   Дата на публикуване: 02.08.2017 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър