Пресцентър

   Десет деца от Кубратско с празнични подаръци от сърцат младеж
   Младеж с бизнес начинание в Кубрат (пожелал анонимност) чрез Клуб „Емпатия“ към МКБППМН-Кубрат отправи дарителска помощ към 4 деца от приемни семейства и 6 в неравностойно положение по случай 6 декември - Никулден, първият от щедрия откъм празници декември.
   Дата на публикуване: 03.12.2021 г.
   Повече информация...   Приключи изпълнението на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“
   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“.
   Дата на публикуване: 02.12.2021 г.
   Повече информация...   МКБППМН - Кубрат представи пред Кмета на Общината новата превантивно-образователна програма
   На работна среща, състояла се на 24 ноември 2021 година, секретарят на МКБППМН-Кубрат д-р Надие Карагьозова представи пред кмета на Община Кубрат Алкин Неби новата превантивно-образователна програма на местната комисия за 2022 година, озаглавена „Сто поговорки - сто истини. Превенция и личностно развитие чрез фолклор и народното творчество“.
   Дата на публикуване: 25.11.2021 г.
   Повече информация...   Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“
   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“.
   Дата на публикуване: 24.11.2021 г.
   Повече информация...   Нова детска площадка за малчуганите в с. Бисерци
   Нова детска площадка, изградена изцяло с финансови средства на Община Кубрат, беше открита в кубратското село Бисерци.
   Дата на публикуване: 06.11.2021 г.
   Повече информация...   Кубрат почете народните будители
   На централния площад „Възраждане“ в град Кубрат беше отбелязан Денят на народните будители – 1 ноември. На тържеството в лудогорския град присъстваха заместник-кметовете на община Кубрат – Женифер Пойраз и Мирослав Йорданов, председателят на Общинския съвет г-н Хюсеин Юмеров, председателят на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в Кубрат инж. Руси Русев, общински съветници, служители в общинската администрация, ученици, директори на училища и учители, библиотечни специалисти, граждани и местни общественици.
   Дата на публикуване: 02.11.2021 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър