Пресцентър

   Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат
   Общинската служба по земеделие – Кубрат уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е съгласуван график за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по населени места в общината, назначена със Заповед №ПО-09-186 / 02.08.2018 г. на Директора на Областната дирекция "Земеделие" - Разград за стопанската 2019/2020 г. за земилщата в общината.
   Дата на публикуване: 15.08.2019 г.
   Повече информация...   Цирк „Орбита“ гостува в град Кубрат
   На 18 август (недeля) и 19 август (понеделник) 2019 г. в нашия град гостува цирк „Орбита“. Спектаклите ще са от 19.30 ч. на площад „Оборище“. Билети на касата на цирка.
   Дата на публикуване: 15.08.2019 г.
   Повече информация...   Съобщение от ТП на НОИ - Разград
   ТП на НОИ - Разград, отдел ПЕНСИИ уведомява, че гражданите от Община Кубрат ще бъдат консултирани във връзка с определяне на прогнозен коефициент на пенсията на следните дати: 04.09.2019 г. и 18.09.2019 г.
   Дата на публикуване: 11.08.2019 г.
   Повече информация...   Поздравителен адрес от кмета на община Кубрат Алкин Неби по случай Курбан Байрам
   Община Кубрат честити Курбан Байрам на всички мюсюлмани!
   Нека свещеният празник Ви даде сили и да Ви донесе успех във всички добри начинания! Пожелаваме здраве, щастие и успехи на Вас и на Вашите близки!
   Дата на публикуване: 09.08.2019 г.
   Повече информация...   Селищни празници в селата Горичево и Мъдрево
   Две села от община Кубрат отбелязаха подобаващо селищният си празник. Празничните прояви в селата Горичево и Мъдрево откри лично кметът на общината Алкин Неби.
   Дата на публикуване: 05.08.2019 г.
   Повече информация...   Заповед №ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград
   Публикувана Заповед №ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград, издадена на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка със сключване на доброволни споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2019-2020 год.
   Дата на публикуване: 02.08.2019 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър