Пресцентър

   Бабинден в Кубрат
   Новата "Мисис Баба 2018" в Кубрат стана 68-годишната Маргарита Димитрова. Това се случи в Ритуалната зала към местното читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в лудогорския град по повод професионалния празник на акушерите и гинеколозите.
   Дата на публикуване: 23.01.2018 г.
   Повече информация...   Приеха Бюджет 2018 г. на Община Кубрат
   С 18 гласа „за“ и 1 „против“ местният парламент в Кубрат прие новия общински бюджет за 2018 година, чиято финансова рамка е в размер на 14 404 106 лв. Предвидената за държавни дейности сума е 8 163 031 лв., а за общински – 6 241 075 лв.
   Дата на публикуване: 23.01.2018 г.
   Повече информация...   Над 50 лични асистенти започнаха работа в Кубратско
   От 17 януари 2018 г. 54 лични асистенти започнаха работа в Кубратско, съобщи кметът Алкин Неби. Той проведе среща със 16 от тях и сподели, че въпреки трудностите общината е успяла да подпише споразумение с Агенция за социално подпомагане със срок до 31 декември 2018 г.
   Дата на публикуване: 23.01.2018 г.
   Повече информация...   Прием на заявления за ползване на социална услуга „Личен асистент” и заявления за „Личен асистент”
   Община Кубрат съобщава, че за периода 24 - 31 януари 2018 г. ще се приемат заявления от кандидат потребители за ползване на социална услуга „Личен асистент”, както и заявления от кандидати за „Личен асистент”, съгласно сключеното споразумение № ФС01-0382 / 22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Кубрат.
   Дата на публикуване: 22.01.2018 г.
   Повече информация...   Информация във връзка с кампания за плащане на местни данъци и такси за 2018 г.
   Община Кубрат предлага на данъчно задължените лица (ДЗЛ) модерна, лесна и удобна услуга – автоматично плащане на данък недвижим имот, данък превозно средство и такса битови отпадъци от която и да е точка на страната на касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay).
   Дата на публикуване: 18.01.2018 г.
   Повече информация...   Проведена кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“
   На 15 януари 2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Кубрат се проведе кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0061 “Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, процедура „Активно включване“.
   Дата на публикуване: 16.01.2018 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър