Пресцентър

   Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“
   Стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат”, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по ОПРЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.
   Дата на публикуване: 23.05.2018 г.
   Повече информация...   Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.05.2018 г.
   В Кубрат се проведе редовно заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и приети всичките 12 докладни записки от дневния ред. Във връзка с кризата с боклука през последните месеци, бе създадено ново общинско предприятие "Чистота". Това бе подкрепено и от заместник-областния управител Евгени Драганов, който взе отношение по този и други проблеми в общината.
   Дата на публикуване: 23.05.2018 г.
   Повече информация...   Обявено бедствено положение на територията на Община Кубрат
   Със Заповед №322 от 18.05.2018 г. кметът на община Кубрат обявява бедствено положение за срок от 7 /седем/ дни на територията на цялата Община Кубрат.
   Дата на публикуване: 18.05.2018 г.
   Повече информация...   Успешни стъпки в полза на съвременния родител
   По покана на Народно читалище „Делиорман 2014“ - Разград, секретарят на МКБППМН-Кубрат беше първият гост-лектор в образователната инициатива „Университет за родители“.
   Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
   Повече информация...   Кубратски ученици рисуваха на асфалт за Деня на Европа
   Поради дъждовното време, конкурсът за рисунка на асфалт по повод Деня на Европа в Кубрат се проведе на 15 май. В него участваха децата от СУ "Христо Ботев" и ОУ "Христо Смирненски", разделени в две групи - 1-4 и 5-7 клас. Темата бе "Децата от Лудогорието рисуват Европа".
   Дата на публикуване: 16.05.2018 г.
   Повече информация...   Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.05.2018 г.
   Публикуван дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Кубрат на 22.05.2018 г.
   Дата на публикуване: 16.05.2018 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър