Пресцентър

   Поздравителен адрес от кмета на община Кубрат Алкин Неби по случай 21 януари - Бабинден
   Днес е Бабинден!
   Един от най-тачените народни празници, чрез които отдаваме своята почит към хората, които помагат за раждането на нашите деца.
   Дата на публикуване: 21.01.2022 г.
   Повече информация...   Приключи изпълнението на проект: „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“
   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0011-C01/2020 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат.
   Дата на публикуване: 17.01.2022 г.
   Повече информация...   Поздравителен адрес от кмета на община Кубрат Алкин Неби до ромската общност по случай Банго Васил - ромската Нова година
   Позволете да ви поздравя с Василица и настъпването на новата година, което се отбелязва на този ден. Поднасям най-сърдечните си пожелая за много здраве, берекет и сполука! Нека на трапезата има хляб, а в огнищата – огън! Нека Банго Васил ви води с вяра и кураж към идните дни!
   Дата на публикуване: 14.01.2022 г.
   Повече информация...   Монтираха нов надпис в центъра на Кубрат
   Нов цветен надпис с името на град Кубрат вече краси центъра на града, като монтираното съоръжение от метал, вече е на мястото на старото, което изписваше с латински букви името на прабългарския владетел хан Кубрат.
   Дата на публикуване: 12.01.2022 г.
   Повече информация...   Приключи изпълнението на проект: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за ДСП гр. Кубрат, ДСП с. Севар и закупуване на автомобил за нуждите на ОПСУ гр. Кубрат“
   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“.
   Дата на публикуване: 11.01.2022 г.
   Повече информация...   „Който пее, зло не мисли“ казаха четвъртокласници в подкрепа на превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат
   С най-малките доброволци – ученици от четвърти клас на СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител Татяна Попова, стартира годината МКБППМН-Кубрат на 6 януари 2022 г. Като най-малки и най-нетърпеливи да се включат в предизвикателствата на местната комисия, малчуганите се изправиха пред първото предизвикателство, а именно – с подходящи поговорки да интерпретират и озаглавят изображения от постер-плаката, който беше предоставен на вниманието им.
   Дата на публикуване: 10.01.2022 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър