Пресцентър

   Кубрат се сдоби с модерна мобилна сцена
   На нова и изцяло оборудвана мобилна сцена ще се радват вече малки и големи в община Кубрат. Модерното съоръжение бе доставено и монтирано пробно днес в центъра на общинския център, а ремонтните дейности проследиха представители на Общинското ръководство, начело с кмета Алкин Неби.
   Дата на публикуване: 13.04.2021 г.
   Повече информация...   Поздравителен адрес от кмета на община Кубрат Алкин Неби по случай 7 април - Световния ден на здравето
   Уважаеми медици,
   За мен е удоволствие да ви поздравя по случай Вашия професионален празник – 7 април!
   Дата на публикуване: 07.04.2021 г.
   Повече информация...   Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2“
   На 31.03.2021 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“.
   Дата на публикуване: 01.04.2021 г.
   Повече информация...   Продължава рехабилитацията на улици в Кубратско
   Строително-ремонтните дейности на улици по населени места в Кубратско продължават.
   Дата на публикуване: 31.03.2021 г.
   Повече информация...   Бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД
   На 01.04.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин и с. Севар.
   Дата на публикуване: 31.03.2021 г.
   Повече информация...   Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 02.04.2021 г.
   Публикуван дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Кубрат на 02.04.2021 г.
   Дата на публикуване: 27.03.2021 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър