Пресцентър

   Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 23.07.2019 г.
   Публикуван дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Кубрат на 23.07.2019 г.
   Дата на публикуване: 22.07.2019 г.
   Повече информация...   Съобщение за прием на заявления по проект “Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”
   Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 Община Кубрат в качеството си на бенефициент по проект №BG05M9OP001-2.040-0020-C01 “Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съобщава, че от 11.07.2019 г. до 18.07.2019 г. вкл. ще се приемат заявление за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден, от кандидат потребители.
   Дата на публикуване: 09.07.2019 г.
   Повече информация...   Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2018 г.
   Председателят на Общински съвет - Кубрат на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 66, ал. 1 от Наредба №12 на ОбС - Кубрат за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 17.07.2019 г., сряда, от 14.00 ч. в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Кубрат на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2018 г.
   Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
   Повече информация...   Повторно третиране срещу комари
   В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:
   1. На 06.07.2019 г. от 21.00 до 05.20 часа на територията на Община Кубрат ще се проведе наземна обработка срещу комари с препарат „Ротрин“ 200ЕК.
   2. На 07.07.2019 г. от 21.00 до 05.10 часа на територията на Община Кубрат ще се проведе наземна обработка срещу комари с препарат „Ротрин“ 200ЕК.
   Дата на публикуване: 03.07.2019 г.
   Повече информация...   Среща на кмета на Община Кубрат с отбора по тенис
   Днес, 02.07.2019 г., се проведе среща между кмета на общината – г-н Алкин Неби, заместник-кмета – г-н Орхан Мехмед, треньора на отбора по тенис – г-н Стойчо Стойчев и отбора, класирал се на престижно място на ученическите игри в гр. Русе.
   Дата на публикуване: 02.07.2019 г.
   Повече информация...   Община Кубрат се включи в системата за електронно връчване на документи (е-Връчване)
   Във връзка с прилагане на чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и Съвета от 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и на отмяна на Директива 1999/2014 г. и чл. 26, ал. 2 и 4 от Закона за електронното управление, от месец юни 2019 г. Община Кубрат създаде свой профил в Системата за сигурно "Електронно връчване", която се поддържа от Държавна агенция "Електронно управление".
   Дата на публикуване: 02.07.2019 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър