Пресцентър

   Отчет за изпълнение на дейностите на Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за периода 2016 г. - 2019 г.
   Във връзка със сключено Допълнително споразумение № 2 от 27.09.2019 г. към Договор № BG05M9OP001-2.004-0025-C03, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, с което се удължава срока на изпълнение с 12 месеца до края на 2020 год., „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ представя отчет за изпълнение на дейностите по проекта.
   Дата на публикуване: 19.11.2019 г.
   Повече информация...   „Повече заедно“ – послание на МКБППМН-Кубрат за сплотен и задружен клас
   Последователна в образователните си идеи и цели МКБППМН-Кубрат излъчи новото си послание „Повече заедно“, което ще бъде и логото на рекламните папки на комисията и ще бъде заглавие на тематичната образователно-превантивна програма „Сплотен и задружен клас“, по която местната комисия ще работи през учебната 2019/2020 година и ще оказва методическа, педагогическа и емоционална помощ и подкрепа на подрастващите.
   Дата на публикуване: 19.11.2019 г.
   Повече информация...   Тиквендюл в село Юпер
   За трета поредна година в кубратското село Юпер се проведе кулинарен празник на дюлята и тиквата. Той бе организиран от НЧ "Напредък - Юпер 1915" със съдействието на община Кубрат и кметство село Юпер.
   Дата на публикуване: 18.11.2019 г.
   Повече информация...   Детски празник „ЗД Европа“ в село Юпер
   Домакин на детския празник „ЗД Европа“ бе кубратското село Юпер. Той е част от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Празникът бе открит от заместник-областния управител на област Разград Евгени Драганов.
   Дата на публикуване: 18.11.2019 г.
   Повече информация...   Възстановяване на автобусната линия Кубрат - Разград
   От 18.11.2019 г. се възстановява автобусната линия Кубрат - Разград, спряна на поради ремонтни дейности между с. Топчии, с. Каменово и гр. Кубрат. Разписанието по маршрута се запазва.
   Дата на публикуване: 08.11.2019 г.
   Повече информация...   Покана за обществено обсъждане на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци през 2020 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2020 г.
   Уважаеми съграждани,
   Предстои приемането на план-сметката за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2020 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2020 г.
   Дата на публикуване: 07.11.2019 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър