Пресцентър

   Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 20.12.2019 г.
   Публикуван дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Кубрат на 20.12.2019 г.
   Дата на публикуване: 14.12.2019 г.
   Повече информация...   СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат e номинирано за участие в Националния кръг на конкурса „Иноватори в образованието”
   Във връзка с провеждането на Първи национален конкурс „Иноватори в образованието”, „За учителите, които вдъхновяват“, се проведе Областен кръг на конкурса в РУО - Разград, предаде информационния сайт „DarikNews.bg“.
   Дата на публикуване: 13.12.2019 г.
   Повече информация...   Незабравимо коледно тържество за деца в Кубрат
   Коледно тържество за малки сладури организира Центъра за обществена подкрепа в Кубрат. Забавата се проведе за най-малките малчугани и бе открита от кмета на общината г-н Алкин Неби и управителя на центъра г-н Кенан Алиев. Сред присъстващите бяха още председателят на местния парламент г-н Хюсеин Юмеров, общински съветници, родители, близки и приятели.
   Дата на публикуване: 13.12.2019 г.
   Повече информация...   Поздравителен концерт за живеещите в Дома за стари хора - с. Тертер
   С концерт бяха зарадвани днес обитателите на Дома за стари хора - с. Тертер. За доброто настроение на домуващите се погрижиха изпълнители при Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат. Песни за душата и любовта изпълниха певци от Групата за стари градски песни с ръководител г-жа Гинка Денчева. За доброто настроение на хората от третата възраст се погрижи и читалищния оркестър „Славяни“.
   Дата на публикуване: 13.12.2019 г.
   Повече информация...   МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината
   В спортната зала в Кубрат се проведе годишна конференция за отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна група /МИГ/ „Завет - Кубрат“.
   Дата на публикуване: 13.12.2019 г.
   Повече информация...   Осигурена временна заетост по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“
   Днес по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“ бе осигурена заетост на 25 лица за 9 месеца на длъжност „Работник поддръжка“. Изборът на длъжност е направена от община Кубрат, така че да е подходяща и за мъже, и за жени при равни възможности и недопускане на дискриминация.
   Дата на публикуване: 09.12.2019 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър