Пресцентър

   Училищно настоятелство с дарение за Община Кубрат
   Дарение от 1000 броя предпазни маски и 20 опаковки от по 500 мл. с дезинфектант получи Община Кубрат. Дарението бе осигурено от училищното настоятелство в село Равно с председател г-н Абтулов, секретар г-жа Хасанова и председателя на Контролния съвет г-жа Първанова.
   Дата на публикуване: 22.01.2021 г.
   Повече информация...   Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 27.01.2021 г.
   Публикуван дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Кубрат на 27.01.2021 г.
   Дата на публикуване: 21.01.2021 г.
   Повече информация...   Поздравителен адрес от кмета на община Кубрат Алкин Неби по случай 21 януари - Бабинден
   Днес е Денят на родилната помощ – 21 януари, Бабинден.
   Днес е Вашият ден на признателност и обич, поднесени от всички нас – гражданите на община Кубрат.
   Бабинден е един от най-красивите български празници. С него идват надеждата и радостта, вярата и упованието в по-доброто бъдеще.
   Дата на публикуване: 21.01.2021 г.
   Повече информация...   Стартира предоставянето на услугата „Tопъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кубрат“
   Община Кубрат стартира дейности по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“.
   Дата на публикуване: 20.01.2021 г.
   Повече информация...   Поздравителен адрес от кмета на община Кубрат Алкин Неби до ромската общност по случай Банго Васил - ромската Нова година
   От името на Община Кубрат поздравявам всички български роми и ви пожелавам весел празник, много здраве, берекет и сполука! Нека на трапезата има хляб, а в огнищата – огън! Нека Банго Васил ви води с вяра и кураж към идните дни!
   Честит празник!
   Дата на публикуване: 13.01.2021 г.
   Повече информация...   Заключителна информация по проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат” Компонент 3
   Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор по проект BG05M9OP001-2.101-0034-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   Дата на публикуване: 07.01.2021 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър