Начало » Електронни услуги

 

Електронни услуги

Електронни административни услуги с електронен подпис
Виртуално деловодство
Електронна справка за местни данъци и такси
Електронна справка за наличие или липса на задължения
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Електронен калкулатор за изчисляване на данък за МПС
Образци на заявления /формуляри/ за видовете административни услуги:
  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
  Правни и административно-технически услуги
  Административни услуги Нотариална дейност
  Търговия, туризъм, транспорт
  Административно-технически услуги Общинска собственост
  Селско стопанство и екология
  Зелена система
  Местни данъци и такси
  Социални дейности
  Административно-технически услуги Устройство на територията
  Кадастър
  Контрол по строителството
  Реклама
Записване за приемните дни в Община Кубрат
Заявление за достъп до обществена информация
Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
Електронни услуги на НАП
Плащане на такса смет и данък сгради
Подаване на сигнали за нередности