Начало » Коронавирус COVID-19

 

Коронавирус COVID-19
ЗА КОНСУЛТАЦИИ ГРАЖДАНИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

По въпроси за социално подпомагане: 0848 / 7 20 13

По въпроси за Закрила на детето: 0848 / 7 21 85

По въпроси за социални услуги и хора с увреждания: 0848 / 7 50 62

РЗИ - Разград: 087 991 88 03

МБАЛ Кубрат ЕООД: 0848 / 7 32 23

РПУ - Кубрат: 0848 / 7 23 31
Публикувана Заповед №70 от 08.02.2022 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Кубрат.

Заповед №70 от 08.02.2022 г. на Кмета на Община Кубрат
Публикувано на 08.02.2022 г.